Retreats

Bring balance to your mind and body by joining us on one of our relaxing retreats where you’ll have the chance to learn and practice Yoga, Massage and Meditation. You will also have the opportunity to spend time connecting with the natural world, make new friends and enjoy eating nutritious food made with love.

Previous Retreats. . .

Thai Yoga Massage Retreat in Lovinka, Slovakia

We invite you to Lovinka, where we consciously receive and impart touch as well as discovering the healing potential that is in all of us. Our fingers, palms, elbows, knees or feet will stream a live passage of energy, all so very necessary in order to promote love and physical well-being. We wish to introduce the charm of Thai Yoga Massage, rooted in Buddha’s teaching and the wisdom of ancient India. Thai Yoga Massage has hundreds of different shades, but the essence is always the same.

This beautiful five day retreat offers meditation, yoga and massage in unity with the conscious touch of love, compassion and understanding. It will bring harmony to the body, mind and spirit and promote the free flow of vital energy/prana to restore health.

  •  
  •  
  •  

Priaťelia, ženy, deti , muži , zvieratá, stromy kvetinky a aj vy, ktorých som nespomenul. Veľmi rád, by som vás pozval na Lovinku, kde budeme vedome prijímať a odovzdávať dotyk a kde budeme mať možnosť objaviť liečivý potenciál, ktorý je v každom z nás. Krajina Teraz nám bude svietiť na cestu a naše prsty, dlane, lakte, kolená alebo i chodidlá budú spojazdňovať priechod toku živej energie, tak veľmi nevyhnutnej na to, aby sme vedeli preciťovať radosť, lásku a telesnú pohodu .Neviem sa dočkať Vám predstaviť čaro Thajskej masáže, ktorá má stovky rôznych odtieňov, ale podstata je stále tá istá. Je to cesta prijímania a dávania vedomých dotykov a tým bližšieho poznania seba samého. Je to energetická forma liečenia s meditatívnou mysľou Budhu a s prvkami starovekej jogy. Thajskú masáž môžeme nazvat aj Meditáciou v pohybe a má korene v učení Budhu .Meditatívna myseľ je nevyhnutná na uvoľnenie tela, spomalenie dychu a uvedomenia si pravdy. Vidieť veci, tak ako naozaj sú. Uvolnené telo a pokojná myseľ spúštajú sebaozdravné mechanizmy. Meditácia nám pomôže skvalitniť dotyk a tak otvoriť dvere intuícii. Stávame sa kanálom božstva, kde nie je ego, chamtivosť, nenávisť či zaslepenosť. Umenie liečivej Thajskej masáže pochádza z čias Budhu z pred vyše 2500 rokov. Kolískou mu je India, ktorá je zdrojom Ajurvédskeho, Jogického učenia, ale aj rodiskom Budhu. Počas migrácie Budhizmu Thai Yoga Massage bola prinesená do Thajska spolu s lekárskou praxou Indického lekára “Jivaka Kumar Bacchu”, ktorý je doposiaľ uctievaný a považovaný za otca medicíny. Sprevádzal Budhu a mníšsku komunitu pri šírení učenia a bol taktiež Budhov osobný lekár. Zdieľanie Thajskej masáže z generácie na generáciu, z otca na syna a od majstra na žiaka, urobilo túto masáž intuitívnym uzdravujúcim umením, ktoré si získavá stále viac a viac následovníkov. Je to tradícia tak veľmi potrebná v dnešnom svete piluliek, depresií a technológie. Bez chémie a s prirodzeným ľudským dotykom.

TO REGISTER YOUR INTEREST IN ATTENDING ONE OF OUR FUTURE RETREATS PLEASE FILL IN THE FORM BELOW: